איך מבטלים עסקה?

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010

תקנות הגנת הצרכן מאפשרות לכם לבטל עסקה ולקבל את כספכם בחזרה. ביטול עסקה מתמקד בזכותכם המלאה לחרטה לאחר רכישה, באופן חד צדדי וללא סיבה. במדריך זה הושקעו משאבים רבים כדי שתוכלו למצוא במהירות ובקלות, תוך כמה זמן אתם יכולים לבטל את העסקה לפי המוצר/שירות שרכשתם, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

(המדריך נכתב לנשים וגברים. היה ובמקום כלשהו הניסוח הוא בלשון זכר,
הרי שהדבר נעשה מטעמי נוחות ועל מנת לא לסרבל את הניסוח)

ביטול עסקה פרונטלית

קנייה שביצעתי בחנות

ביטול עסקת מכר מרחוק

קנייה שביצעתי באינטרנט או בטלפון

עסקת מכר רחוק היא עסקה שמתבצעת ללא נוכחותם הפיזית של שני הצדדים לעסקה, על ידי פנייה של המוכר לצרכן באמצעות אמצעי התקשורת; דואר, טלפון, רדיו, פקס, אינטרנט, טלוויזיה ועוד.

פרק הזמן לביטול: 

רכשתם מוצר? תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר).

רכשתם שירות? תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר).
* אם מדובר בעסקה מתמשכת – גם אם התחיל השירות.
* אם מדובר בעסקה לא מתמשכת – יש למסור את הודעת הביטול עד יומיים לפני מועד השירות. 
במקרה זה, בעל העסק רשאי לגבות דמי ביטול (5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם). החזרת המוצר לעסק היא באחריות הצרכן. 

על מה לא חלה זכות ביטול? 

  1. מוצרים פסידים (למשל פרחים, חלב) 
  2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.
  3. מידע כהגדרתו בחוק. 
  4. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן (הזמנה מיוחדת).
  5. מוצרים הניתנים להקלטה, לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כמו דיסק, ספר).

תיקון מס' 47 לחוק הגנת הצרכן, עוסק בפרק הזמן לביטול עסקת מכר רחוק עבור צרכנים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות: בעלי מוגבלות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים. עבור צרכנים אלו פרק הזמן לביטול יהיה תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה.
(פרטים נוספים ניתן לקרוא ב"ביטול עסקה לאוכלוסיות מיוחדות" במדריך זה).

לחצו כאן

ביטול עסקה לאוכלוסיות מיוחדות

בני 65 ומעלה, עולים חדשים ובעלי מוגבלות

התיקון מס' 47 לחוק הגנת הצרכן, מקנה לאוכלוסיות המיוחדות אפשרות לבטל את העסקה תוך 4 חודשים, במקרה של עסקת מכר מרחוק*, בתנאי שהעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, (כולל גם שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית).

הצרכנים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות הם:

אזרחים ותיקים – מעל גיל 65.

עולים חדשים – מי שטרם חלפו 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות שעולה.

בעלי מוגבלות – לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

בעל העסק רשאי לדרוש תעודה המוכיחה שהצרכן נמנה כאוכלוסייה מיוחדת, ולא יוכל לדרוש הוכחה נוספת לשם ביטול העסקה.

למשל: אימא של תמר, שהיא בת 72, עשתה עסקה לגבי שירות אחריות למכשירי חשמל, אך היא לא הבינה שמדובר בתשלום חודשי למשך 3 שנים. כאשר תמר גילתה זאת לאחר שעברה על תדפיס כרטיס אשראי של אמה, ועל כן, לאחר חודשיים מיום עשיית העסקה, תמר ואימה יכולות לבטל את העסקה על פי חוק. 

* עסקת מכר רחוק היא עסקה שמתבצעת ללא נוכחותם הפיזית של שני הצדדים לעסקה, על ידי פנייה של המוכר לצרכן באמצעות אמצעי התקשורת; דואר, טלפון, רדיו, פקס, אינטרנט, טלוויזיה ועוד.

לחצו כאן

ביטול עסקת רוכלות

הגיעו לביתי ומכרו לי מוצר

ביטול עסקה ברוכלות – הגיעו לביתכם על מנת למכור לכם מוצר

עסקת רוכלות היא עסקה הנעשית בכל מקום שאינו מקומו של בית העסק (למשל מקום מגורים של הצרכן, עבודה ועוד), כאשר בית העסק הגיע שלא לפי הזמנת הצרכן. 

כמו כן, גם פניה יזומה של עסק לצרכן, שבעקבותיה הגיע נציג העסק למקום הצרכן (למשל ביתו) כדי לבצע עסקה, היא בגדר רוכלות.

פרק הזמן לביטול: 

רכשתם מוצר? ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר).

רכשתם שירות? ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר). 

אם מדובר בעסקה מתמשכת – תוכלו לבטל גם אם התחילו לתת לכם שירות, אך יהיה עליכם לשלם על השירות שכבר צרכתם.

בעסקה שאינה עסקה מתמשכת – ניתן לבטל אם עוד לא הוחל במתן השירות.

 אם ביטלתם את העסקה, על העסק לאסוף את המוצר במקום שבו נמסר לצרכן. 

אם העסק התקין אצלכם ציוד לצורך מתן שירות לפי ההסכם, (למשל ממיר של חברת כבלים), העסק יכול לגבות הוצאות התקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח. 

כמו כן, לא ניתן לבטל עסקה לגבי מוצרים "פסידים" (מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק), למשל: פרחים, חלב וכדומה. במקרה כזה, העסק לא יכול לגבות דמי ביטול.

תיקון מס’ 47 לחוק הגנת הצרכן, עוסק בפרק הזמן לביטול עסקה ברוכלות עבור צרכנים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות: בעלי מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים – עבור צרכנים אלו פרק הזמן לביטול יהיה תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה. (לקריאה נוספת על זכויותיהם של אוכלוסיות מיוחדות, היכנסו ל "מידע חשוב לבני 65 ומעלה" במדריך זה).

לחצו כאן

נושאים נוספים

ביטול עסקה מתמשכת

עסקת מתמשכת היא עסקה בה נרכש מוצר או שירות באופן מתמשך, בין אם העסקה היא מוגבלת בזמן (לתקופה קצובה) ובין אם לא. למשל שירותי אינטרנט, שירותי סלולר. 

ביטול עסקה מתמשכת שאינה לתקופה קצובה: זכותו של הצרכן לבטל את העסקה אם קיימת לצרכן זכות ביטול על פי הדין, על פי חוק התקשורת או חוקי החוזים. 

החוזה יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול.

אם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – החוזה יסתיים בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, אלא אם הצרכן נקב במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. 

במועד הביטול על העסק להפסיק את הספקת המוצר או השירות ואת החיוב לצרכן בעד מוצרים או שירותים שסופקו לאחר מועד הביטול.

המשך קריאה

ביטול עסקה לתקופה קצובה

עסקה לתקופה קצובה הינה עסקה מתמשכת בזמן, אך לתקופה מוגבלת, למשל מנוי למכון כושר. 

החוק מסדיר רק את ביטול העסקה של מנוי בחדר כושר ושל יחידות נופש. לכן, ככל שמדובר בעסקה לתקופה קצובה אחרת, ביטול עסקה ייעשה בהתאם לחוזה או מסמך בכתב. 

ביטול עסקה של מכוני כושר: 
ניתן לבטל את המנוי בכל עת. על הצרכן להודיע למכון הכושר בכתב וביטול העסקה ייכנס לתוקף חודש ממועד מסירת הודעת הביטול.

כמו כן, המכון יכול לגבות דמי ביטול בהתאם לחוק.

להרחבה בנושא לחצו כאן 

ביטול עסקה של יחידות נופש: 
ניתן לבטל את העסקה בכל עת. על הצרכן למסור הודעת ביטול בכתב. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום המועד השנתי הסמוך לאחר מסירת הודעת הביטול, ואם נמסרה במהלך המועד השנתי – בתום אותו מועד.  

המועד השנתי הוא התקופה בה יש לצרכן זכות שימוש ביחידת הנופש

למשל: להורים של שלי יש יחידת נופש באילת, כאשר המועד בו יש למשפחה זכות לעשות שימוש ביחידה הוא השבוע 36 בשנה. אם ההורים של שלי שולחים הודעת ביטול בשבוע ה-32, הביטול עסקה ייכנס לתוקף בתום שבוע ה-36. 

אם מדובר בעסקה שבוצעה לאחר יום פרסום החוק 24.3.2014 והוחל בביצוע העסקה, העסק רשאי לגבות את התשלומים הבאים: 

את החלק היחסי ממחיר יחידת הנופש בעד זכות השימוש בה עד למועד כניסת הביטול לתוקף. למשל, אם ההורים של שלי עשו שימוש ביחידת נופש למשך שנתיים, העסק רשאי לגבות את החלק מהמחיר עבור שנתיים ולהשיב להם את היתרה. 

50% מהסכום שנותר ממחיר יחידת הנופש לאחר ניכוי הסכום הנ"ל, ובלבד שהעוסק לא הגביל את זכותו של הצרכן להמחות (להעביר למישהו אחר) את זכויותיו על פי החוזה.

המשך קריאה

ביטול עסקת תיירות

הזמנת חופשה דרך האינטרנט או דרך הטלפון:
אם ההזמנה נעשתה במכר רחוק (טלפון, אינטרנט וכו'), ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום, מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר), ובתנאי שהביטול ייעשה עד 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

אם הוחלט לבטל את העסקה – העסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של 5 אחוזים ממחיר העסקה, או 100 שקלים (לפי הנמוך).

איך מבטלים?
ניתן למסור הודעת ביטול בכתב (דואר רשום, מייל פקס), אך גם בעל פה (במקום העסק, בטלפון), ואם מדובר באתר מכר, גם דרך "כפתור ביטול" באתר. 

הזמנת חופשה באתרים מחו"ל 
יש לשים לב כי אם ההזמנה נעשתה מול בית המלון בחו”ל, או דרך סוכנות נסיעות בחו”ל, הביטול ייעשה לפי החוקים הקבועים באותה מדינה ובאחריות הצרכן להכיר את התנאים לפני ביצוע העסקה.

המשך קריאה

הכירו את קהילת העסקים שלנו:

אמון הציבור - חברה לתועלת הציבור (מלכ"ר) 2020 © 

כתובת: ת.ד. 50052 תל אביב   דוא"ל: info@emun.org   אתר: www.emun.org   טלפון: 03-5606069

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ומערכת התלונות