ביטול עסקת מכר רחוק

עסקת מכר רחוק היא עסקה שמתבצעת ללא נוכחותם הפיזית של שני הצדדים לעסקה, על ידי פנייה של המוכר לצרכן באמצעות אמצעי התקשורת; דואר, טלפון, רדיו, פקס, אינטרנט, טלוויזיה ועוד. כמו למבל ביטול עסקה שבוצעה דרך אתר אינטרנט.

פרק הזמן לביטול:

רכשתם מוצר? תוכלו לבטל תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר)
רכשתם שירות? תוכלו לבטל תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר)
אם מדובר בעסקה מתמשכת – גם אם התחיל השירות, אם מדובר בעסקה לא מתמשכת, יש למסור את הודעת הביטול עד יומיים לפני מועד השירות.

החזרת התמורה ודמי ביטול:

על העסק להחזיר את מה ששולם תוך 14 יום מיום קבלת הודעת ביטול
כמו כן, העסק רשאי לגבות דמי ביטול (5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם). החזרת המוצר לעסק היא באחריות הצרכן.
אך אם הביטול נעשה כי קבלתם מוצר פגום, שונה מזה שהזמנתם או בגלל הפרה אחרת של החוזה מצד העסק,  אין אתם חייבים לשלם דמי ביטול ועל העסק לאסוף את המוצר מהמקום בו נמסר. אם ביטלתם עסקה מתמשכת והעסק החל במתן השירות, אז  עליכם לשלם על החלק היחסי בעד השירות שניתן לכם.

על מה לא חלה זכות ביטול?

  • מוצרים פסידים (למשל פרחים, חלב)
  • שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.
  • מידע כהגדרתו בחוק
  • מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן (הזמנה מיוחדת)
  • מוצרים הניתנים להקלטה, לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כמו דיסק, ספר)

ביטול עסקה לאוכלוסיות מיוחדות – אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

התיקון מס' 47 לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש  לבטל עסקת מכר מרחוק או עסקת רוכלות תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת המוצר או קבלת מסמך גילוי לפי המאוחד מביניהם.

במקרה של עסקת מכר מרחוק, רק אם העסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

הצרכנים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות הם:

אזרח ותיק – מי שמלאו לו 65 שנים.
עולה חדש – מי שטרם חלפו 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
אדם עם מוגבלות – לפי הגדרתו בחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות.
בעל העסק רשאי לדרוש תעודה המוכיחה שהצרכן נמנה כאוכלוסייה מיוחדת ולא יוכל לדרוש הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול

כ

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ומערכת התלונות