תו אמון הציבור מהווה הצהרה של העסק לפעול בהתאם לכללי ההגינות שגיבש ארגון אמון הציבור. עסק שנושא תו, מסכים שאמון הציבור יבקר את מידת עמידתו בכללים ומתחייב לתקן ליקויים שימצאו בפעילותו. התו מעיד שהעסק הטמיע את כל התיקונים שדרש אמון הציבור לבצע בממשקים שלו עם הציבור: חוזים, תקנונים, פרסומים, נהלי טיפול בתלונות וכדומה.

השירותים המוענקים לעסקים בעלי תו אמון הציבור

 • ליווי צרכני להתנהלות העסק מול לקוחותיו ע"י צוות מומחים מוביל בתחום הצרכנות
 • בקרה שוטפת להתנהלות העסק, בקרת ממשקים צרכניים, ליווי והכוונה בניהול סיכונים ומשברים צרכניים 
 • ליווי במיתוג העסק כעסק הגון אשר התחייב לכללי אמון הציבור
 • ליווי והכוונה בטיפול בתלונות הלקוחות – ברמה הפרטנית והאסטרטגית
 • בקרת פרסומים ומבצעים
 • לקוח סמוי – כמנגנון בקרה לבית העסק
 • גישור ויישוב מחלוקות בין בית העסק ללקוחותיו
 • קורס שנתי וימי עיון בתחומי צרכנות מגוונים
 • עדכונים משפטיים שוטפים בתחום הצרכנות

כללי אמון הציבור אליהם מתחייבים העסקים 

 • כללי אמון הציבור מאגדים את הדרישות הקבועות בדין בתחום הגנת הצרכן.
 • כללי אמון הציבור הינם ייעודיים לענפים מסויימים וזאת במטרה להנגיש את הוראות החוק הרלוונטיות לכל ענף. 
 • אין בכללי אמון הציבור כדי לפטור עסק מקיום חובותיו על פי דין.

הכללים הענפיים בתחום הצרכני מחולקים לשש קטגוריות מרכזיות

 1. הקפדה על אמת והגינות בפרסום
 2. גילוי נאות ושקיפות
 3. מתן שירות ראוי גם לאחר השלמת העסקה
 4. כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק
 5. הגינות בעריכת חוזים ובקיומם
 6. שמירה על פרטיות

במציאות הישראלית שבה רבים מהעסקים כלל אינם מכירים את הוראות החוק שעליהם לציית להן, החלטה של עסק להעמיד את מידת הציות שלו לחקיקה הצרכנית, לבקרה של ארגון חיצוני, הינה החלטה לא פשוטה, במיוחד כשהמתחרים אינם מצייתים לחוק באותה מידה.

העסקים בעלי תו אמון הציבור הם קבוצת עסקים נבחרת, שקיבלה החלטה אמיצה לשים עצמם תחת זכוכית המגדלת של אמון הציבור ולתקן כל כשל ותקלה בהתנהלותם, כפי שמשקף להם הארגון. העסקים משתתפים בעלות של שירותי הבקרה.

אם בפעילות עסק בעל תו, ימצאו הפרות של החוק, או של כללי אמון הציבור, במהלך הבקרה שעורך הארגון לעסק, או דרך טיפול בתלונות – מחוייבות העסק לתקן את הליקויים (כמובן בליווי מחלקת הבקרה של הארגון). חוסר נכונות של העסק לתקן ליקויים שאותרו, ואי כיבוד כללי אמון הציבור, עלולה להוביל להליך שלילת תו אמון הציבור.

עסקים המחויבים לכללי ההגינות רשאים להחצין זאת באמצעות הצגת "תו אמון הציבור", המסמל לציבור את מחויבותם לכללי ארגון אמון הציבור. חשוב להדגיש שלא כל עסק יכול להתחייב לכללי ארגון אמון הציבור.

יש לציין כי מחוייבות לכללי אמון הציבור, אינה ערובה למיקום גבוה בדוחות הדירוג, או בכל פרסום השוואתי אחר שמבצע הארגון. לכן, יכול להיות מצב בו בראש הדירוג יעמוד דווקא עסק אשר אינו נושא את תו אמון הציבור.

לחיפוש עסקים בעלי תו אמון הציבור – לחצו כאן

להצטרפות עסקים וקבלת תו אמון הציבור – לחצו כאן

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ומערכת התלונות