בקרת עסקים לפי ענפים

אמון הציבור פועל מיום הקמתו להפוך את ההוגנות בישראל למשתלמת וכדאית. במסגרת פעילותינו זו אנחנו מפעילים מודל של רגולציה וולנטרית של עסקים. עבודה עם הארגון באה לענות על הצורך הגובר בקרב בתי עסק הוגנים לחדד את מרכיב האמינות והמקצועיות בשיח שהן מקיימות מול קהל הצרכנים. עסקים המתחייבים לכללי הארגון וכפופים לבקרתו, רשאים לשאת את תו אמון הציבור, המעיד על מחויבותם לסטנדרט גבוה של הגינות ושקיפות.

תוכנית בקרה ענפית

עסקים המצטרפים אל נבחרת העסקים של הארגון, מתחייבים לבקרה עצמית מתמדת וקפדנית כדי להבטיח שהם עומדים בדרישות הוראות הדין ובהמלצות הארגון בתחומים בהם החוק נתון לפרשנות. בנוסף, על העסק להסכים לפיקוח ובקרה מצד הארגון בהיבטים הצרכניים של פעילותו.

הארגון מפעיל תוכנית בקרה ענפית, בה נערכות בקרות מדגמיות המשוות התנהלותם של שחקנים בענפים שונים, בכל פעם ביחס לאחד הנושאים החשובים לצרכן בענף, כאשר תוצאות הבדיקה מגולמים בדוח שמפורסם בקרב הציבור הרחב. יודגש כי בקרות אלו נערכות הן על עסקים בעלי תו, והן על כאלו שאינם בעלי תו.

תוכנית הבקרה שמפעיל הארגון, מייצרת עבור עסק שהתנהלותו הגונה, הזדמנות ייחודית להתבלט ביחס למתחריו בענף. מטרתה לתווך לציבור מידע מהימן ושיקוף דפוסי התנהלות של עסקים באמצעות דוחות השוואתיים ממוקדים לענף.

הבקרות מתבצעות בכלים מגוונים: ניתוח תלונות צרכניות, ביצוע בדיקות סמויות, אתרי האינטרנט של החברות ועוד. הממצאים שנאספים נמסרים לחברות הנדגמות ולאחר מכן מתאפשר פרק זמן מוגדר להעלאת השגות ומקצה שיפורים. הבקרה נערכת באופן שוויוני על פי קריטריונים שקופים וברורים כלפי כל החברות הנדגמות.

עסקים בעלי תו אמון הציבור רשאים להסתייע בשירותי הארגון לצורך הכוונה וליווי פרטני בהטמעת הכללים והדרישות שנדגמים במסגרת התוכנית, וליהנות משורה של שירותים ייחודיים נוספים.

להגשת מועמדות לתו אמון הציבור לחצו כאן.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ומערכת התלונות