שאלות ותשובות

מהו ייחודו של ארגון אמון הציבור?

פעילות אמון הציבור משלבת גיבוש כללים לתחומים שונים ובכלל זה: צרכנות, הגנה על הסביבה, הגנה על הפרטיות ועוד. מחוייבות פומבית של עסקים לכללים אלו, בקרה של אמון הציבור על התאמתם לכללים (בתשלום), תקופת מועמדות ובקרה על עסקים מחוייבים באמצעות תלונות ציבור, מעקב פסקי דין וביצוע בקרות לקוח סמוי, קיום מנגנון בדמות האפשרות לשלילת תו אמון, קיום מוסד יעיל ליישוב מחלוקות בין עסקים לצרכנים, וכל אלה בשקיפות ציבורית ובליווי מועצה ציבורית.

גופים דומים פועלים זה עשרות שנים במדינות המערב ומתפקדים היטב בהוויה הכלכלית במדינות השונות.

האם אמון הציבור הוא חלק מהממשלה?

אמון הציבור הינו חברה לתועלת הציבור הפועל ללא מטרות רווח (מלכ"ר – מוסד ללא מטרות רווח), ואינו כפוף לממשלה ולעתים אף מבקר את פעולתם של מוסדות ציבור ממלכתיים. בדומה לארגונים דומים בעולם מעביר הארגון לגורמי האכיפה מידע על הפרות חוק, עוולות צרכניות, בעיות בתחום הפרטיות, בריאות, הגבלים עסקיים, פיננסים ועוד.

מה מעמד אמון הציבור?

אמון הציבור הינו ארגון עצמאי, מלכ"ר (מוסד ללא מטרות רווח), אינו ארגון צרכנים ואינו כפוף לממשלה או לכל גורם אחר.

האם גוף בעל תו אמון הציבור הינו "כשר למהדרין", ופועל ללא רבב?

תו אמון הציבור מעיד שהעסק התחייב לעמוד בכללי ההגינות של אמון הציבור, הסכים לחשוף עצמו לבקרה שוטפת של הארגון והתחייב לתקן ליקויים בהתנהלותו – בהווה ובעתיד. מטבע הדברים לא תיתכן בקרה הרמטית ומוחלטת ומעת לעת מגיע אלינו מידע לפיו גוף בעל תו הפר את הכללים.

במקרה של הפרה, יעורך צוות הארגון בירור מול העסק. עסק המפר באופן שיטתי את הכללים ונמנע מתיקון התנהלותו, נכנס להליך לשלילת תו המופעל בשתי ערכאות כאשר שלילת התו עצמה מבוצעת על ידי המוסד העליון של אמון הציבור בראשות כבוד שופטת בית משפט העליון בדימוס דליה דורנר.

איך אמון הציבור יכול לפעול באופן אובייקטיבי כשהוא מקבל תלונה כנגד גוף המחוייב (בתשלום) לאמון הציבור?

אמון הציבור פועל לתועלת הציבור וללא מטרות רווח, והוקם במתכונת המונעת ניגוד עניינים: כך, למשל, ההחלטה הסופית האם לשלול את תו אמון הציבור מעסק מתקבלת בידי ראש המוסד העליון, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר, הפועלת בהתנדבות, בהליך של בוררות, ולא על ידי צוות אמון הציבור.

זאת ועוד, אמינות אמון הציבור נמצאת במבחן בכל תלונה שהוא מטפל בה. היה ואמון הציבור מקבל הפרה של כללים ע"י עסק המחוייב לאמון הציבור בתלונה, אמון הציבור היה מאבד את הנכס החשוב ביותר שלו – אמון הציבור. הגופים מתחייבים לאמון הציבור כיון שהם מעוניינים שיפעל כצד שלישי ניטרלי והוגן אשר יסייע להם לטפל באופן יעיל ומקצועי בבעיות העומדות בפניהם בתחום הצרכני או בתחומי המחוייבות האחרים. שקיפות פעילות אמון הציבור מאפשרת בקרה ציבורית מתמדת לאיכות ואמינות פעילותו. זאת, כמו ארגונים רבים בעולם הפועלים בדרך של רגולציה עצמית של עסקים, במתכונת שהוכיחה עצמה קרוב למאה שנים.

בעבר היו גופים שפעלו והתיימרו לתת מידע צרכני וכשלו – מי ידאג שאמון הציבור לא יפעל כך?

אמון הציבור הוקם לתועלת הציבור ושלא למטרות רווח. מבנה הארגון מתבסס על הפרדת רשויות שמטרתה להבטיח הצלחת הפעולה לתועלת הציבור: החל מהוראות בתקנון המונעות חלוקת רווחים ושינוי הוראות אלה, מועצה ציבורית המורכבת מעשרות אישי ציבור המסייעים בעיצוב הפעילות, המשך ערכאה הראשונה לניהול הליך שלילת תו בראשות שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) בועז אוקון וכלה במוסד העליון העצמאי בראשות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר האמון על שלילת תו אמון הציבור מגוף שאינו עומד במחויבויותיו לכללי אמון הציבור באופן סדרתי.

והחשוב מכל – בנוסף למנגנוני הבקרה השונים, רואה אמון הציבור בציבור עצמו גורם בקרה מרכזי, ובהתאם פועל תוך פרסום המידע לציבור באופן שוטף באתר האינטרנט שלו, באופן המבטיח שקיפות אפקטיבית של מידע.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ומערכת התלונות