קבוצה ג'

קורסים, שירותי הארחה, נסיעה, בילוי ועוד

פרק הזמן לביטול: תוך 14 ימים מיום העסקה ובתנאי שנותרו למעלה מ-14 ימי עסקים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות

שירות

תנאים נוספים לביטול

חוגים וקורסים

זכות ביטול לא חלה על קורס פסיכומטרי, אשר לגביו חלות הוראות ספציפיות בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008

שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי

זכות ביטול לא חלה על השירות אם מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל

הכירו את קהילת העסקים שלנו:

אמון הציבור - חברה לתועלת הציבור (מלכ"ר) 2020 © 

כתובת: ת.ד. 50052 תל אביב   דוא"ל: info@emun.org   אתר: www.emun.org   טלפון: 03-5606069

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ומערכת התלונות