בו גבו ישראל בע

טלפון: 
03-5407999
הנביאים 55, רמת השרון