קולנוע לב תל אביב

טלפון: 
03-6212202
דיזנגוף סנטר 50, לא רשום