עולם נסתר תיירות לגו

טלפון: 
03-6511666
חבקוק 11, רמת גן