קולנוע לב עומר

טלפון: 
08-6909623
כתובת: 
רח' הדר פינת תמר, עומר