בעקבות פניות חוזרות ונשנות להחלת חוק המכרזים ברשויות המקומיות, פנה הארגון לבג''ץ

אמון הציבור הגיש עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים ושר האוצר על אי יישום התיקון לחוק המכרזים. התיקון לחוק עוסק בהחלת חובת מכרזים על תאגידים עירוניים ומקומיים (דוגמת תאגידי מים, תאגידי בינוי ותחזוקה וכו'). העתירה הוגשה ע"י הארגון באמצעות עו"ד עומר דקל, עו"ד חנית אברהם-בכר ועו"ד הדס דגן. הרקע לבג"ץ הינו החלטת המחוקק מלפני למעלה משמונה שנים, הקובעת כי על שר הפנים להתקין תקנות שמטרתן להבטיח שיטת מכרזים שקופה ותקינה ברשויות המקומיות, שטרם זכתה למענה. מדובר במחדל מאחר שכיום ישנו חשש לניגוד עניינים, אשר מותיר פתח לשחיתויות סביב מינויים ומתן מכרזים עירוניים ומקומיים ללא פיקוח ותוך ניצול ובזבוז כספי ציבור.

לכתבה המלאה

Tags: