השופט המחוזי (בדימוס) בועז אוקון יכהן כראש הערכאה השיפוטית של ארגון אמון הציבור מול עסקים מחויבים

בימים אלה מונה שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) בועז אוקון לעמוד בראש הערכאה השיפוטית של אמון הציבור מול עסקים שהתחייבו לפעול על פי כללי ארגון אמון הציבור. השופט (בדימוס) אוקון מחליף בתפקיד את ד"ר שמואל בכר, מרצה במכללה למנהל ומתמחה בניתוח כלכלי וניתוח התנהגותי של דיני חוזים ודיני צרכנות אשר סיים את תפקידו לאחר חמש שנות כהונה. את התפקיד ימלא השופט אוקון בהתנדבות. השופט (בדימוס) בועז אוקון פועל כבורר המקיים בוררויות ופישורים בסכסוכים משפטיים, בעיקר בתחום המסחרי, במשכן לבוררות ופתרון סכסוכים.
אוקון היה בעברו שותף במשרד עורכי הדין ש. הורביץ ושות'. בהמשך שימש כשופט שלום ורשם בית המשפט העליון ובשנת 2002 מונה לשופט בית משפט מחוזי. בשנת 2006 פרש מכס השיפוט. אוקון משמש אף כפרשן המשפטי בעיתון ידיעות אחרונות.
השופט (בדימוס) בועז אוקון יקיים במסגרת תפקידו הליכי בירור מחלוקות בין בתי עסק המחוייבים לכללי הארגון ארגון אמון הציבור לבין הארגון.
עסקים המתחייבים לכללי ארגון אמון הציבור נמצאים בבקרה שוטפת, הכוללת בחינת כל ממשקיהם, בדיקת תקנונים, מעקב אחר פרסומים, בדיקות לקוח סמוי וכד'. במרבית המקרים, במידה ומתגלים ליקויים, בית העסק מטפל בהם מתוך הבנה כי כללי אמון הציבור מהווים בסיס חיוני להתנהלות נכונה מול צרכנים, התנהלות המטיבה עם העסק ומקדמת אותו. עם זאת, קייימים מקרים בהם עסק אינו מעוניין, או מסוגל, להביא לפתרון הליקויים. מבחינת ארגון אמון הציבור, אם ליקויים אלה אינם זוכים למענה במסגרת זמן סבירה, עובר השיח בין הארגון לעסק להתיידנות חיצונית מול שופט, המכונה "הערכאה השיפוטית של אמון הציבור מול עסקים מחויבים", ומהווה הלכה למעשה דיון משפטי בערכאה ראשונה.
שלילת תו אמון הציבור מהווה סקנציה חריפה וקיצונית הננקטת נגד עסקים מחויבים, ודורשת הליך התיידנות במסגרתו הן הארגון והן העסק מציגים את עמדותיהם בפני השופט. במידה והשופט בערכאה הראשונה מחליט לאמץ את עמדת הארגון לשלילת התו, יכול העסק לערער על ההחלטה בפני המוסד העליון של אמון הציבור, בראשותו עומדת שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר. בסמכותן של הערכאה השיפוטית והערכאה העליונה מגוון אפשרויות, ביניהן: יצירת תוכנית תיקון ליקויים לעסק, שלילת טענות הארגון וכו'. חשוב לציין , שלילת תו הינה צעד אחרון וקיצוני, אשר ננקט עד היום כנגד מספר עסקים ובהם: חמישה נגרים, מחסני חשמל, א.א. מעיינות ועוד. בהתאם לתקנון הארגון, לאחר הליך השלילה ממשיך להתבצע מעקב אחר פעילות עסקים אלה, אך הם אינם רשאים להתחייב מחדש לכללי הארגון, אלא לאחר פרק זמן משמעותי (שנתיים) בו נוכח הארגון שפעילות העסק תקינה.
במקרים בהם הוחלט על שלילת תו מעסק מחויב תוצאות ההליך והסיבות שקופות לציבור, זאת במטרה להביא לשינוי תרבותי בהוויה הצרכנית בישראל. אכיפת החקיקה בחוק בכלל, ובפרט בתחום הצרכני, לוקה בחסר ועל כן חשוב ליצור שיח העוסק בתועלת של עמידה בסטנדרטים גבוהים של הגינות כלפי צרכנים לצד דיון בסנקציות ובהשלכות של אי עמידה בדרישות.
ארגון אמון הציבור הוא מלכ"ר (חברה לתועלת הציבור) שהוקם במטרה לשנות את התרבות הכלכלית והצרכנית בישראל ולהנחיל בקרב עסקים כללי התנהגות של הגינות, אמינות ושקיפות מול צרכנים, כמקובל במדינות המתקדמות בעולם. הארגון פועל להנגיש לצרכנים, לעסקים ולמקבלי ההחלטות מידע מהימן, מקצועי, ברור ועדכני על ענפי פעילות שונים במשק ובכלל זה מידע על התנהלות עסקים בענפים אלה. תשתית המידע והכלים שמעמיד הארגון מסייע לציבור לפעול לשינוי במאזן הכוחות בינו לבין העסקים והגופים הציבוריים. בראש ובראשונה מבקש הארגון להשפיע דרך כוחות השוק תוך קידום העיקרון הכלכלי כי כיבוד זכויות הצרכנים משתלמת לעסקים. בין היתר מפעיל אמון הציבור מוקד תלונות המטפל בתלונות צרכנים נגד עסקים ורשויות ציבוריות ללא תשלום ועורך תחקירים רבים בתחום הצרכני. 

Tags: