ב 1.1.2012 יכנס לתוקף חוק האותיות הקטנות

מדי יום מתקבלות במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור תלונות של צרכנים המלינים על בלבול, חוסר בהירות והטעיה בפרסומים של חברות מסחריות באשר לתנאי רכישת מוצר או חיבור לשירות. כך, למשל, רבים מתארים כי בבואם לממש הטבה או מבצע, הם מגלים כי התנאים לקבלת העסקה אינם כפי שהובנו על ידם וכי העסקה אינה כדאית כפי שהוצגה בפניהם. לא פעם הבעיה מתמצית בכך שעסקים כותבים באותיות הקטנות של הפרסומת(או ההסכם ), פרטים מהותיים אשר יכולים, והיו כנראה, משפיעים על הצרכנים האם לבצע את העסקה. מיותר לציין כי בכך נגרמת לצרכנים רבים עוגמת נפש רבה ואף נזק כספי.
ב 1 בינואר 2012 ייכנסו לתוקף תקנות חדשות הנוגעות לגודל האותיות בפרסום מידע, מכל סוג, לצרכנים. התקנות קובעות גודל מינימאלי לאותיות בכל תוכן פרסומי, וזאת על מנת שתנאי הטבות ותנאים נוספים יהיו ברורים לקריאה ונגישים עבור הצרכנים. התקנות מתייחסות לגודל האותיות המפרטות תנאים, הגבלות וסייגים כגון: "אין כפל מבצעים", "המבצע לא חל על עודפים/סוג ב", "עד גמר המלאי", "מותנה ברכישת מוצרים בסך מסויים" וכדומה.
התקנות קובעות כי גודל האותיות הקטנות ביותר בכל מידע הנמסר לצרכן לא יפחת מ-30% מגודל האותיות הגדולות ביותר בפרסומת, ובכל מקרה גודל האותיות לא יהיה קטן מ- 2 מ"מ. עוד נקבע, כי הכיתוב באותיות הקטנות לא יופיע באלכסון או בהיפוך לתוכן המידע או הפרסומת. התקנות החדשות יחולו על כל מידע הנמסר לצרכן: פרסומות, עלון מידע, קטלוג פרסום מידע שיווקי, מודפס או מקוון. הפרת התקנות מהווה עבירה פלילית והקנס המירבי שניתן לקנוס בו עסק שלא יכבד את הוראות התקנות יעמוד על 87,600 ₪.
ארגון אמון הציבור רואה בכניסת תקנות אלה צעד חשוב נוסף בדרך להתנהלות הוגנת יותר של עסקים מול צרכנים, להתנהלות של שקיפות מידע, בה הצרכן מקבל את מלוא המידע הרלוונטי עבורו בבואו לרכוש מוצר או שירות במסגרת מבצעים והטבות.

גלית אבישי על חוק האותיות הקטנות 

Tags: