דו''ח ארגון אמון הציבור על ענף ביטוחי הבריאות מעלה בעיות חמורות ביניהן ערפול, חוסר בהירות וכפילויות. החודש עלה הנושא לדיון בכנסת.

דו"ח שגיבש ארגון אמון הציבור על ענף ביטוחי הבריאות בישראל מעלה כי קיימת בישראל בעיה חמורה של כפל ביטוחי בריאות. משמעותה של כפילות זו היא כי אזרחים רבים בישראלים משלמים פעמיים עבור אותם שירותים, אשר לחלקם הם זכאים הן במסגרת שירותי הביטוח הבסיסי של קופות החולים והן במסגרת הביטוחים המשלימים שלהם.
בדיון שהתקיים לאחרונה בועדת הכלכלה של הכנסת, בו הוצגו מסקנות הבדיקה, הדגיש רונן רגב-כביר, סמנכ''ל המחקר של ארגון אמון הציבור, כי נוצר מצב אבסורד בו מרבית הצרכנים כלל לא מודעים לזכויות המגיעות להם מתוקף חוק בריאות ממלכתי ולכן אינם יודעים מהם השירותים הנוספים להם נדרש ביטוח פרטי נוסף. יתרה מכך, אף אנשי מערכת הבריאות אינם מודעים פעמים רבות לכפילות הביטוחית. הסיבה העיקרית לחוסר הבהירות והנגישות של הציבור למידע זה, נעוצה בעובדה כי קופות החולים וחברות הביטוח הפרטיות אינן מציגות מידע ברור אודות השירותים להם זכאים האזרחים במסגרת סל הבריאות ומהם השירותים שאינם כלולים במסגרתו.
קושי נוסף המוצג בדו''ח נוגע לביטוחים המשלימים של תושבי הפריפריה, הנפגעים עקב קושי טכני לממש שירותים משלימים, ביניהם גם ניתוחים פרטיים והתייעצויות, מאחר ואלה מצריכים נסיעות לאיזור המרכז. מצב זה מדיר אוכלוסיות רבות מהאפשרות לממש את זכויותיהם. אחד הפתרונות האפשריים לבעיה הוא מימון הנסיעה על ידי הקופות במסגרת הביטוח המשלים. 
בקרוב יערך דיון נוסף בנושא ובדו''ח בועדת הבריאות של הכנסת. ארגון אמון הציבור ימשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחויות בנושא ויעדכן את ציבור הצרכנים אודות המסקנות שיתקבלו.

סיקור הדיון שנערך בכנסת - ynet

Tags: