תו אמון הציבור הוסר מחברת אלקטרו קובי בע''מ המפעילה את אתר המכר ''דיילי סייל'' בעקבות הפרות חמורות של כללי אמון הציבור

ממידע שהתקבל בארגון אמון הציבור כנגד חברת ''דיילי סייל'' עלה כי החברה מטעה את לקוחותיה תוך שהיא עושה שימוש בפרקטיקה הפסולה של ''פרסום פיתוי'' וזאת למרות שהוזהרה בעבר ע''י צוות בקרת הארגון בשל חשד לשימוש בפרקטיקה פסולה זו ואף הוצא לחברה צו מנהלי בעניין זה מטעם הרשות לסחר הוגן. בבירור מקדים מול החברה נתקבלה תגובתה לפיה אין באפשרותה לקיים בקרת מלאי בשל ריבוי הספקים עמם היא עובדת והיקף הטובין אותו היא מציעה למכירה. כפי שהובהר לחברה, עמדה זו אינה מקובלת על הארגון ועל החברה לנקוט בכל האמצעים להימנע מהצגת מוצרים שאזלו במלאי.

על פי החוק בישראל הצעת מוצר למכירה מהווה התחייבות מצד העסק, ויתרה מכך, כאשר מודע העסק לכך שהמלאי עומד להסתיים - עליו ליידע את הצרכנים. בנוסף, במידה והמוצרים אזלו במלאי על העסק להסיר את ההצעה לרכישת המוצר באופן מיידי.
פרקטיקת ''פרסום פיתוי'' הינה אחת מהפרקטיקות הפוגעניות ביותר כלפי צרכנים בתחום המסחר האלקטרוני. במסגרת פרקטיקה זו נוהגות חברות להציג באתר מוצרים במחירים אטרקטיביים ביותר זאת על אף שמוצרים אלה אינם נמצאים במלאי. כאשר צרכן פונה לרכוש את המוצר ומגלה כי הוא אזל, מציע לו נציג המכירות מוצר אחר במחיר גבוה יותר.

ההודעה על שלילת התו הועברה לראש הערכאה השיפוטית של ארגון אמון הציבור, השופט בדימוס בועז אוקון תוך מתן אפשרות לחברה לערער על ההחלטה. החברה נמנעה מלערער ותו אמון הציבור הוסר.
ארגון אמון הציבור פועל במטרה לשכלל את השיח הצרכני-כלכלי בישראל ולהנחיל בקרב עסקים ומוסדות ציבור כללי התנהגות של הגינות, אמינות ושקיפות, כמקובל במדינות המתקדמות בעולם. הארגון פועל להנגיש לצרכנים, לעסקים ולמקבלי ההחלטות מידע מהימן, מקצועי, ברור ועדכני על ענפי פעילות שונים במשק ובכלל זה מידע על התנהלות עסקים בענפים אלה. תשתית המידע והכלים שמעמיד הארגון מסייע לציבור לפעול לשינוי במאזן הכוחות בינו לבין העסקים והגופים הציבוריים.

עסקים המתחייבים לכללי ארגון אמון הציבור נמצאים תחת בקרה שוטפת (בתשלום) של הארגון, הכוללת בחינת כל הממשקים הצרכניים של החברה, בדיקת תקנונים, מעקב אחר פרסומים, בדיקות לקוח סמוי וכד'. במרבית המקרים, במידה ומתגלים ליקויים, בית העסק מטפל בהם מתוך הבנה כי כללי אמון הציבור מהווים בסיס חיוני להתנהלות נכונה מול צרכנים המטיבה עם העסק ומקדמת אותו. במקרים בהם העסק נמנע מלתקן ליקויים שהתגלו בפעילותו, מחליט הארגון על פתיחת הליך שלילה. במידה שהעסק בוחר לערער על החלטת השלילה, מתנהל הליך שלילת תו, שערכאת הדיון הראשונה מנוהלת על ידי כבוד שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) בועז אוקון, וערכאת הערעור העליונה בראשות כבוד שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר. מוסדות אלה שללו תו ממספר עסקים מחוייבים ובהם חברת חמישה נגרים שנתיים לפני שקרסה. הליך הניטור והבקרה המתנהל בארגון על עסקים מחוייבים ואלו שאינם מחוייבים, מצליח לאתר ולטפל במפגעים רבים ואף ליצר הרתעה בקרב עסקים מפני שימוש בפרקטיקות פסולות.

עו"ד תמר גנות על הסרת תו אמון הציבור מאתר "דיילי סייל", דה מרקר

Tags: