20 שנה לאחר שמשרד התיירות ביטל את שיטת דירוג המלונות בישראל על פי כוכבים - חוזר המשרד לפקח על דירוג המלונות.

לפני כשלושה חודשים סיפרנו לכם כי בישראל לא קיים אף גורם רשמי המפקח, מדרג או קובע את משמעותם של הכוכבים ובאיזה סטנדרט על המלונות לעמוד בהתאם לדירוג שאימצו לעצמם. בשנת 1992 ביטל משרד התיירות את שיטת דירוג בתי המלון לפי כוכבים ואסר את השימוש בהם.
בדיקת ארגון אמון הציבור העלתה כי על אף האיסור - מלונות, אתרי מכר וסוכניות נסיעות עושים שימוש בדירוג המלונות על פי כוכבים ובכך מטעים את הציבור לחשוב כי מדובר בדירוג אמין ומפוקח. בעקבות ממצאים אלה פנה ארגון אמון הציבור לבתי המלון ולאתרי המכר, כמו גם למשרד התיירות ולהתאחדות המלונות, בדרישה להפסיק את השימוש האסור בכוכבים ולעצור את הטעיית הצרכנים. בתי המלון הטילו את האחריות על אתרי המכר, ומנגד, אתרי המכר טענו כי הם מציינים דירוג כוכבים על סמך מידע שנמסר מבתי המלון עצמם, כאשר התוצאה היא פגיעה בצרכן ועבירה על החוק, בה מעורבים שני הצדדים. ללא סטנדרט מחייב או בדיקה אובייקטיבית ובמציאות בה כל מלון קובע את רמתו על סמך דעתו ותו לא – מדובר בהטעייה חמורה ופגיעה בצרכנים.

בדיון שהתקיים השבוע (14.8.12) בועדת הכלכלה של הכנסת אישרו חברי הועדה את התקנות החדשות לדירוג בתי מלון בהתאם לאמות מידה אירופאיות Hotel Star. ארגון אמון הציבור מברך על קידום התקנות ורואה בהן צעד חשוב. עם זאת, חשוב לציין כי גם היום, נמשכת התופעה של פרסום מלונות בישראל על פי כוכבים, זאת למרות האיסור המפורש בחוק. התקנות החדשות מדגישות את הוואקום הקיים ואת צמאונו של הענף להסדרה. כניסת התקנות תתרחש רק בעוד מספר חודשים ואין להותיר את ציבור הצרכנים חשוף להטעייה בלתי פוסקת. ארגון אמון הציבור ימשיך לפעול על מנת למצמם את השימוש בכוכבים עד לכניסת התקנות החדשות.

Tags: