על אף ביקורת חריפה מצד מבקר המדינה ולחץ ציבורי כבד - רשות המים ממשיכה להכביד על חשבונות המים של הציבור

לפני מספר שבועות, ביוני 2013, ערכה רשות המים תיקונים לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), אותם פרסמה לשימוע ציבורי. השימוע, שמטרתו היתה לשתף וליידע את הציבור ולאפשר לו להביע התנגדות, בוצע למעשה ''מתחת לרדאר'' ותוך זמן קצר ביותר, שלא אפשר בדיקה מעמיקה ותגובה ראויה לדברים.

התנהלות זו תמוהה לאור העובדה כי רשות המים זכתה לביקורת ציבורית ולביקורת רבה ממבקר המדינה בחודשים האחרונים, ביקורת שעסקה בדיוק בנושא זה: ייצוג האינטרס הציבורי בקביעת תעריפי המים השונים. מצעדיה האחרונים של רשות המים, ניכר כי לא חל שינוי בדפוסי הפעולה וקבלת ההחלטות של הרשות. לו היה מדובר בתיקונים טכניים שאין להם עניין רב לציבור, הדבר היה יכול לעבור בשתיקה, אך מבדיקת התיקונים אותם מבקשת רשות המים להטמיע, מעלה כי מדובר בנושאים בעלי השלכות מהותיות עבור ציבור הצרכנים.

בשימוע עצמו הועלו מספר סעיפים, ביניהם עולה כי בכוונת רשות המים להאריך את המשך גביית היטל הביוב על משקי הבית בחצי שנה נוספת, עד לתאריך 31.12.2013 במקום 30.6.2013, זאת למרות שמאז החלת רפורמת המים ב-2010 מגולמת עלות פיתוח תשתית הביוב בתעריפי המים. כתוצאה מכך, הלכה למעשה, התושבים מקבלים לביתם חשבון בו הם משלמים פעמיים על היטל מי ביוב: גם במסגרת החשבון הרגיל וגם היטל מי ביוב נפרד.

זאת ועוד: בנושא עדכון מספר הנפשות למשק בית, הוכנס תיקון חשוב: עד עתה אימצו תאגידי המים הסדר לפיו על משקי הבית להעביר עדכון לתאגיד אודות מספר הנפשות בכל שלוש שנים. משק בית שלא עדכן ''אופס'' חשבונו כך שנחשב לנכס בו מתגוררות שתי נפשות בלבד, עובדה שיצרה פגיעה בצרכנים רבים שנאלצו לשלם עבור ''תעריף 2'' (צריכה מעבר ל''תעריף 1'') סכומים גדולים. במסגרת התיקון הוחלט לבטל את חובת העדכון כל שלוש שנים תוך הכרה בכך שמדובר במנגנון לקוי. למרות ההכרה החשובה בכך שמדובר במנגנון לקוי, לא נקבעו הוראות שייחייבו את תאגידי המים לזכות צרכנים שנפגעו, ובמיוחד אלו שבעת שהרשות המקומית סיפקה את המים היה מעודכן מספר הנפשות הנכון ואילו במעבר לתאגיד המים, הועלמו הנתונים.

בעקבות גילוי הדברים פנה ארגון אמון הציבור לרשות המים בדרישה להאריך את השימוע, לפעול להפצתו בערוצי המדיה הרלוונטיים ולהגיב להערות הארגון בנושאים מהותיים שונים העולים בתיקון. על רשות המים מוטלת אחראיות ציבורית לפרסם כל תיקון מהותי בכללים שיש בו השפעה ממשית על הציבור, לשימוע באופן שיאפשר לבעלי עניין מהציבור ללמוד את הנושאים ולהגיב בהתאם. לא יתכן כי רשות ציבורית תפעל באופן הגובלת במחטף.

 
Tags: