מבוטחי פוליסות סיעוד קבוצתיות, שתוקפן פג החל מ- 2011 ואילך, זכאים להצטרף לפוליסות ביטוח סיעודי של קופת החולים בה הם חברים. 
לבחינת זכאות הצטרפות לפוליסות ביטוח סיעודי של קופות החולים פנו לחברה בה הייתם מבוטחים:
 
כלל:
*5590 או במייל: [email protected]
 
מגדל:
 
פניקס:
 
הראל:
Tags: