בהחלטת בית משפט הוחלט להוריד את קמפיין "שוקה" בטענה של הוצאת לשון הרע ובכך שהוא מעליב את סוכני הביטוח.

לעמדתנו, היה ראוי יותר להעמיד קמפיין נגדי מצד סוכני הביטוח בו היו מפרטים על הערך המוסף שהם מעניקים, מאשר לפגוע בחופש הביטוי.

 

Tags: