ענף הרפואה הדחופה, המוכר גם כשירות ''לחצני מצוקה'', הינו אחד התחומים הרגישים ביותר כיום בשוק. מטרת הענף הינה אספקת שירות חיוני המאפשר לקשישים ונכים רבים להמשיך לנהל חיים עצמאיים בסביבה המוכרת להם, אך מאחר ומדובר באוכלוסיה מוחלשת הסובלות פעמים רבות מניצול חוסר מודעותם למגיע להם על פי חוק ושיווק אגרסיבי, לעיתים נרמסות זכויותיהם והם חשופים לפגיעה.

מניתוח הענף הן ברמת התלונות והן ברמת התנהלותו עולים דפוסי ליקוי רבים כשהמרכזיים והחמורים בהם הינם: אספקת שירות לקוי כמו עיכוב במענה לקריאה, העולה בכ- 30% מהתלונות. עוד עולים הערמת קשיים בהפסקת השירות, העולים בכ- 20% מהתלונות ושיווק אגרסיבי המנצל את חולשתם של הקשישים והנכים ועולה מ- 10% מהתלונות. עוד עולה מניתוח התלונות כי בעקבות תיקון לחוק הגנת הצרכן בנוגע לשירותי רפואה מתמשכים, ניכרת ירידה חדה בתופעת כבילת קשישים ונכים בחוזים דרקוניים לשנים רבות.

מאפיין חשוב של הענף הינה העובדה כי בשונה מענפים אחרים בשוק, בענף זה דווקא כוחם של מוסדות ציבור (כגון ביטוח לאומי) גדול מאד מול החברות אך נראה כי אינו מנוצל באופן אפטימלאי לרווחת כלל הקשישים. לעמדת ארגון אמון הציבור נדרשים תיקונים רגולטורים שיצרו מערכת אכיפה אפקטיבית ומרתיעה המותאמת לאוכלוסיית היעד הרגישה. כך למשל, מציע הארגון להכיל תיקוני רגולציה בדמות חובת רישוי לחברות המספקות שירותים אלה, חובת הקלטת כל השיחות המתבצעות מול מנויים ומנויים פוטנציאליים ועוד.

גלית אבישי, מנכ''לית ארגון אמון הציבור: ''אכיפה וענישה צריכות להיות בראש סדר העדיפיות בכל הקשור לתחום זה. המדינה צריכה לראות בכל מקרה של שירות לקוי ובעיות בענף זה איתות אזהרה חמור לכשל של המדינה בהגנתה על האוכולוסיות האלה. מדובר בקבוצות חלשות הנתונות לחסדיהם של גורמים מסחריים שאיש לא מפריע להם להפר את החוק על חשבונם של חלשים. נוצרה אווירה מאפשרת – ללא אכיפה וענישה משמעותיים – המביאה להישנות מקרים מסוג זה. שירות לחצני מצוקה ניתן פעמים רבות דרך גורמים מוסדיים. מכרזי ביטוח לאומי צריכים לאמץ את מסקנות הדו''ח ולכלול דרישות ברורות של התנהלות חוקית בנושאים האלה. החברות צריכות לדעת שעמידתן בדרישות החוק מהווה תנאי בסיסי להשתתפות במרכז, ובוודאי שתנאי בסיסי לזכייה בו.''


גלית אבישי על דו"ח רפואה דחופה - תוכנית חיסכון, ערוץ 2
דו"ח רפואה דחופה - הדו"ח המלא

מעוניינים להתחבר לשירות לחצני מצוקה? מתכננים לחבר בן משפחה לשירות זה? לפני הכל - קראו את מדריך אמון הציבור לשירות לחצני מצוקה: מדריך צרכנים - ענף לחצני מצוקה

קטגוריה: 
Tags: