אם אני רוצה להתחייב לכללי אמון הציבור מה עלי לעשות?

 

עסק המבקש להתחייב לכללי אמון הציבור צריך לעמוד בתנאי סף הנבדקות על ידי מוקד התלונות ומחלקת מחוייבות עסקים. תנאי הסף כוללים בדיקה של תלונות  , פסקי דין  ודפוסי ליקוי. עסק לא יחל תהליך אם אין בבסיסו התנהלות צרכנית סבירה ושאינו מוכן לתקן ליקויים מהותיים. ישנם

 

מה כוללת תקופת המועמדות?

 

בתקופת המועמדות עורך אמון הציבור בדיקה של התאמת ההתנהלות הצרכנית של העסק לכללי אמון הציבור, לרבות בדיקת הממשקים השונים של העסק מול הצרכנים (חוזים, הזמנות, אתר האינטרנט, פרסומות, מבצעים, תקנון, אחריות, טיפול בתלונות, לקוח סמוי, ביקור אקראי בחנות וכיו"ב).

במהלך תקופת המועמדות, העסק מתבקש לתקן את הליקויים בהתנהלותו כפי שנמצאו על ידי אמון הציבור בהתאם לדוחות בקרה, ובהמשך מעביר לאמון הציבור דוח בדבר התיקונים שביצע.

 

למה יש תקופת מועמדות?

 

ארגון אמון הציבור מבקש לבדוק לעומק את ההתנהלות העסק בכל ממשקיו הצרכניים, רק לאחר בדיקה מקיפה ותיקון הליקויים יוכל העסק להתחייב לכללי אמון הציבור ולקבל את התו. עסק שאינו מוכן לפתוח לבדיקה את ממשקיו הצרכנים או לא מוכן לתקן דפוסי ליקוי מהותיים לא יוכל להתחייב לכללי אמון הציבור ולהחזיק התו אמון הציבור.

 

כמה זמן אורכת תקופת המועמדות?

 

במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה של העסק עם אמון הציבור (זו עשויה להימשך עד כשלושה חודשים, בכפוף ובהתאם לשיתוף הפעולה של העסק) נמצא העסק בסטטוס של "מועמד לקבלת תו אמון הציבור" ופועל מול מחלקת הבקרה של אמון הציבור לשם תיקון ממשקים צרכניים, ככל שאלה קיימים.

 

מה קורה בסוף  תקופת המועמדות?

 

בתום תקופת המועמדות מצהיר העסק בפני אמון הציבור כי תיקן את הליקויים, הפנים את כללי אמון הציבור בקרב העסק, מנהליו ועובדיו וספקי שירות רלבנטיים וכי הוא מיישם את כללי אמון הציבור ונהליו. החל מתום תקופה זו העסק יהא נתון לבקרה שוטפת של אמון הציבור, לרבות באמצעות טיפול בתלונות; הדרכות והשתתפות בקורס שירות.

 

מה המשמעות של התחייבות לכללי אמון הציבור?

 

משמעות ההצטרפות לאמון הציבור היא הבעת מחוייבות וולונטארית של העסק לבחינה ולשיפור מתמיד של התנהלותו הצרכנית. בדיקת הממשקים הצרכניים על ידי אמון הציבור היא בדיקה מדגמית מסייעת בלבד, נכונה למועד מסוים, שמטרתה שיפור המצגים,