• ליווי צרכני להתנהלות העסק מול לקוחותיו ע"י צוות מומחים מוביל בתחום הצרכנות

 

 • בקרה שוטפת להתנהלות העסק מול הצרכנים (האם העסק עומד בדרישות בהן מחויבים עסקים מכוח הדין בישראל)

 

 • בדיקה משפטית של מסמכי החברה בממשקים הצרכניים (תקנון אתר החברה, הסכמים צרכניים, תעודות אחריות וכיוצב')

 

 • ליווי וייעוץ בניהול סיכונים ומשברים צרכניים לרבות מידע על תמחור סיכונים צרכניים

 

 • ליווי במיתוג העסק כעסק הגון אשר התחייב לכללי אמון הציבור

 

 • ליווי וייעוץ בטיפול בתלונות הלקוחות - ברמה הפרטנית והאסטרטגית

 

 • בקרת פרסומים ומבצעים

 

 • לקוח סמוי - כמנגנון בקרה לבית העסק

 

 • גישור ויישוב מחלוקות בין בית העסק ללקוחותיו

 

 • קורס שירות וימי עיון בתחומי צרכנות מגוונים

 

 • אימות המלצות צרכנים על העסק

 

 • דוחות ענפיים, דוחות דירוג ענפיים, עדכונים משפטיים שוטפים בתחום הצרכנות