כללי אמון הציבור מאגדים את הדרישות המפורשות הקבועות בדין בתחום הגנת הצרכן לצד הנחיות ליישום הוראות כלליות בחוק (כגון האיסור הכללי על הטעייה), ובנוסף מפרטות הוראות נוספות שחורגות מדרישות הדין בנושאים המרכזיים, השכיחים והכואבים ביותר בתחום ההגינות העסקית.

 

הכללים מייצגים ערכי שירות בינלאומיים הנהוגים במדינות כגון ארה"ב, יפן, קנדה ובריטניה, תוך התאמתם לחוקים ולצורכי הצרכן בישראל.

כללי אמון הציבור הינם ייעודיים לענפים מסויימים וזאת במטרה להנגיש את הוראות החוק הרלוונטיות לכל ענף פעילות לעסקים ולצרכנים כאחד. הכללים הענפיים משמשים כקודקס ראשון מסוגו בישראל המרכז את כלל החקיקה והדין בכל אחד מהענפים.

 

אמון הציבור מקיים קשרים עם גופים האמונים על הגינות עסקית ברחבי העולם ובכוונתו לסייע בכינון מערך בין-מדינתי לטיפול בתלונות צרכנים.  

אין בכללי אמון הציבור כדי לפטור עסק מקיום חובותיו על פי דין.


 

הכללים הענפיים בתחום הצרכני מחולקים לשש קטגוריות מרכזיות:

 

1. הקפדה על אמת והגינות בפרסום

2. גילוי נאות ושקיפות

3. מתן שירות ראוי, גם לאחר השלמת העסקה

4. כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק

5. הגינות בעריכת חוזים ובקיומם

6. שמירה על פרטיות