X

Style Switcher

Grid
Default: 960px 1200px
Layout
Default: Full width Boxed

חדשות ועדכונים

You´re here: דף הבית » חדשות ועדכונים

לקבלת פרטים הרשם כאן

אתר ביזבאז הפסיק את פעילותו בפתאומיות

אתר "ביז באז" הפסיק את פעילותו, אנחנו קוראים לכל הצרכנים שביצעו עסקאות עם החברה וטרם קיבלו את המוצר שהזמינו להודיע לחברה באופן מידי על ביטול העסקה, ובמקביל לפנות לחברות האשראי בבקשה לעצור כל תשלום עתידי שטרם נפרע.

— הצג את ההמשך

עמודים

עסקים בעלי תו אמון