X

Style Switcher

Grid
Default: 960px 1200px
Layout
Default: Full width Boxed

חדשות ועדכונים

You´re here: דף הבית » חדשות ועדכונים

לקבלת פרטים הרשם כאן

שנת 2013 בחקיקה צרכנית

שנת 2013 נפתחה עם מספר תקנות וחוקים מעניינים הצפויים להשפיע על כולנו. מה עוד צפוי לנו השנה?

1. סיכום סך חיובים שנתי בעסקה מתמשכת – תיקון לחוק הגנת הצרכן אשר יכנס לתוקף ביום 1.1.2013 - התיקון לחוק עוסק בפירוט שנתי של כלל החיובים והתשלומים שישלח לצרכן בכל שנה, בחודש מרץ, ויכלול סיכום השנה שחלפה וסיכום החובות של הצרכן.
2. החזר כספי בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת – תיקון לחוק הגנת הצרכן אשר יכנס לתוקף ביום 1.1.2013 – התיקון לחוק קובע כי במקרה בו ימצא כי נגבה מהצרכן סכום יתר, הצרכן יהיה זכאי לקבל את כספו בתוך 4 ימי עסקים.

— הצג את ההמשך

סיכום שנת 2012

אחרי שנה עמוסה פעילות החלטנו לעצור לרגע ולסכם את השנה החולפת: דו''ח סלולר, מחקר הלחם, השקת המוסד הארצי ליישוב מחלוקות ועוד הרבה פרויקטים חשובים.

ינואר 2012: ביטוחי בריאות דו''ח שפרסם הארגון ענף ביטוחי הבריאות העלה בעיות חמורות בתחום. בין הבעיות אשר תוארו בדו''ח: ערפול מחירים, חוסר בהירות וכפילויות בשירותים. בנוסף העלה הדו''ח כי כל אלה מביאים צרכנים רבים לתשלומים כפולים ואי מימוש זכויותיהם.

לקריאה נוספת

— הצג את ההמשך

תקנות זמני המתנה

הסוף להמתנה המייגעת? ב 12.12.2012 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) המתייחסות לזמני המתנה טלפונית בשירותים מתמשכים. התקנות חלות על חברות התקשורת, הסלולר, הטלוויזיה והאינטרנט, חברות הגז והמים, חברת החשמל וחברות המספ

— הצג את ההמשך

שיתוף פעולה בין המוסד הארצי ליישוב מחלוקות וחברות האשראי הגדולות בישראל

שיתוף פעולה חדש וייחודי בין שתי חברות האשראי הגדולות בישראל – ישראכרט ולאומי קארד - לבין המוסד הארצי ליישוב מחלוקות של ארגון אמון הציבור יוצא לדרך. במקרים שאין בסמכות חברת האשראי להכריע במחלוקת בין עסק לצרכן ימליצו החברות לצדדים

— הצג את ההמשך

ה''חבילה הצרה''

עפ''י תקנות חדשות שנכנסו לתוקף ב 1.12.2012 על חברות הכבלים והלוויין להציע חבילת ערוצים צרה. האם אנחנו בדרך למהפכה בענף הכבלים והלווין?

ענף הכבלים והלוויין, בדומה לענפי תקשורת שונים כמו ענף הסלולר והשיחות לחו''ל, עובר בשנים האחרונות שינויים רבים ברמת השוק וברמה הרגולטורית. בין היתר, מחירן הגבוה של חבילות השידור הרב ערוציות הוביל להתערבות הרגולטור ולכניסת ההוראה המחייבת את חברות הכבלים והלוויין להציע חבילות צרות בעלות נמוכה יותר, החל מה 1.12.2012.

— הצג את ההמשך

עמודים

עסקים בעלי תו אמון