כאן ניתן:

1. לבדוק איך מתקדם הטיפול בתלונות שהגשתם

2. לקרוא הודעות שנשלחו אליכם בתלונות ולהגיב להן

3. לשלוח עדכונים ומסמכים חדשים הנוגעים לתלונות אלה

4. לעדכן אותנו במידת שביעות רצונכם מאופן טיפול העסק בתלונה