אנו מטפלים בתלונות הנוגעות לכלל העסקים והגופים הציבוריים בישראל
אנו לא מטפלים בתלונות על יחסי עובד - מעביד

שימו לב!
אנו לא מטפלים בתלונות אנונימיות
שמכם יועבר לעסק או למוסד הציבורי עליו אתם/ן מתלוננים

ניתן להגיש תלונה גם בדוא"ל: [email protected] או באמצעות הפקס: 03-5601384 (אנא ציינו את מספר הפקס והדוא"ל שברשותכם).