אנו מטפלים בתלונות הנוגעות לעסקים בישראל
* חשוב! תלונותכם/ן תועבר כלשונה לעסק
בצירוף שמכם/ן הפרטי ההתקשרות שלכם/ן

 

ניתן להגיש תלונה גם באמצעות הפקס: 03-5601384
(אנא ציינו את מספר הפקס והדוא"ל שברשותכם)

שימו לב!
באופן זמני ארגון אמון הציבור מפסיק לטפל בתלונות כנגד
מוסדות ציבור 
וכנגד חלק מהעוסקים בתחומים הבאים:
בריאות, חינוך, תחבורה ציבורית, חשמל, דואר, תאגידי מים,
פיננסיים 
ומוסדות ציבור