ארגון אמון הציבור נושא אישור ניהול תקין מרשם העמותות והכרה בתרומה למס הכנסה (סעיף 46).