♦נשמח לכל תרומה וכל עזרה!
התרומות שמגיעות אלינו מהציבור הרחב, לא משנה מה גודלן, עוזרות לנו מאוד להרחיב את פעילותנו, ולשמור על אותו גיוון של מקורות הכנסה שכל כך חשוב לנו, בשביל לפעול בצורה עצמאית ונחושה בכל הזירות.

לתרומה מאובטחת לארגון אמון הציבור באמצעות אתר "Jgive" לחץ כאן

פרטים נוספים אודות הארגון, כולל דוחות כספיים מפורטים: 

קישורים לכל המסמכים שמוצגים ב-guidestar
("מסמכים ואישורים" ו"פיננסים")
ופרטים נוספים אודות הארגון באתר Jgive

 

מסמכים ואישורים:
♦ ניהול תקין                
♦ זיכוי ממס לתרומות
♦ רווחים שנתיים