כדי להבטיח לארגון אמון הציבור עצמאות מקסימלית גובשה המדיניות הבאה:

  • הארגון אינו מקבל תרומות מעסקים אלא רק מקרנות או אנשים פרטיים

  • עסקים המתחייבים לכללי אמון הציבור משתתפים בעלות השירות המוענק להם, בסכום הנקבע בהתאם למחזור הכספי של העסק (עסקים גדולים משלמים יותר מקטנים).

  • הארגון מעניק שירותים ומבצע פרויקטים שונים בתשלום מול גופים ממשלתיים וציבוריים ומגייס תמיכות ותרומות מקרנות פילנתרופיות ואף מאנשים פרטיים.

 

כל זאת, כדי לאפשר לארגון להעניק לעסקים שירותי בקרה בעלות מסובסדת, ובמקביל לפזר את מקורות ההכנסה על פני מאות רבות של גורמים וכך להבטיח חוסר תלות באף גורם מסויים.

 

פרטים נוספים אודות הארגון, כולל דוחות כספיים מפורטים, ניתן למצוא בדף הארגון באתר guidestar ובאתר "ישראל תורמת"

לתרומה מאובטחת לארגון אמון הציבור באמצעות אתר "ישראל תורמת" לחץ כאן

לפנייה בנושא תרומות ושיתופי פעולה של קרנות פילנתרופיות, גופים ציבוריים ואנשים פרטיים (סכומים של מעל 10,000 ש"ח) נא לפנות במייל ל[email protected]