בעקבות משבר קורונה וההגבלות שהוטלו על המשק,
אמון הציבור נאלץ לסגור את מוקד התלונות של הארגון
החל מיום 18/03/2020.

על כן, לצערנו, מתאריך זה לא יהיה ניתן להגיש תלונות חדשות
והטיפול בתלונות שהוגשו בעבר יוקפא באופן זמני.
אנו מקווים לשוב ולשרת את כלל הציבור בקרוב.