אנו מטפלים בתלונות הנוגעות לכלל העסקים, הגופים הציבוריים והעמותות בישראל

  • לא תטופלנה תלונות בעניין יחסי עובד-מעביד, או בין שני אנשים פרטיים (סכסוכי שכנים, ענייני בתים משותפים וכד').
  • במקרים בהם נמצאת התלונה בערכאות משפטיות, בוררות או בהסדר אחר בין הצדדים, לא יוכל הארגון לטפל באופן פרטני בתלונה. 
  • תלונתכם מועברת לעסק עליו אתם מתלוננים, בדיוק כפי שניסחתם אותה בטופס הגשת התלונה במערכת אמון הציבור. ניסוחים בוטים לא יתקבלו.
  • פרטי ההתקשרות שלכם (שם, טלפון, דוא"ל), ישלחו לעסק על מנת שיוכלו לבדוק את תלונתכם. 
  • ניתן להגיש תלונה גם בדוא"ל: [email protected] או באמצעות הפקס: 03-5601384 (אנא ציינו את מספר הפקס והדוא"ל שברשותכם).