אנו מטפלים בתלונות הנוגעות לעסקים ומוסדות ציבור בישראל
* חדש * תלונות למוסדות ציבור עדיף להגיש באתר שירוטוב
שימו לב!!
* תלונתכם תועבר כלשונה לעסק או למוסד הציבורי
* שמכם ופרטי ההתקשרות שלכם יועברו לעסק או למוסד הציבורי 

ניתן להגיש תלונה גם באמצעות הפקס: 03-5601384
(אנא ציינו את מספר הפקס והדוא"ל שברשותכם)