אודות אמון הציבור

ארגון אמון הציבור הינו ארגון ללא מטרות רווח שהוקם בשנת 2006 ופועל לקידום נורמות של הוגנות במשק הישראלי. הארגון פועל ליישוב מחלוקות בין הציבור לעסקים ורשויות ציבוריות ומנגיש לציבור, לעסקים ולמקבלי ההחלטות מידע מהימן, מקצועי ועדכני על התנהלות עסקים בענפי פעילות שונים במשק. בראש ובראשונה מבקש הארגון להשפיע על התנהלות המגזר העסקי דרך כוחות השוק תוך קידום התפיסה הכלכלית המכירה בכך שכיבוד זכויות הצרכנים משתלמת לעסקים ולגופים ציבוריים.  

 

 

אמון הציבור פועל לקידום הנושאים הבאים

  • הנחלת התפישה שמשתלם לעסקים לפעול בהגינות: חיזוק האכיפה, עידוד צרכנים לבחור בעסקים הגונים והמחשה לעסקים מה פירוש "לפעול בהגינות".

  • יצירת הליכי קבלת החלטות שקופים, ענייניים, מבוססי מידע והתייחסות משמעותית מכלל מחזיקי העניין הרלוונטיים.

  • הפנמת החשיבות של ניהול השפעות בריאות וסביבה בקרב העסקים בישראל.

  • קידום תחרות בריאה והזדמנויות ראויות לעסקים קטנים ובינוניים להבטחת הגינות גם במחירים, באיכות השירות.

  • קידום נגישות ראויה לשירותים חיוניים גם עבור תושבי פריפריה גיאוגרפית ו/או חברתית ועבור אנשים עם מוגבלות.

  • יצירת ודאות ובהירות בכללי התנהלות ראויה לרבות הבהרת דרישות הדין וזכויות הצרכן והעסק.