אנו מטפלים בתלונות הנוגעות לכלל העסקים, הגופים הציבוריים והעמותות בישראל.

לא תטופלנה תלונות בעניין יחסי עובד-מעביד, או בין שני אנשים פרטיים (סכסוכי שכנים, ענייני בתים משותפים וכד').
במקרים בהם נמצאת התלונה בערכאות משפטיות, בוררות או בהסדר אחר בין הצדדים, לא יוכל הארגון לטפל באופן פרטני בתלונה.